Ժառանգական անգիոայտուցը – ընտանեկան խնդիր

Ժառանգական անգիոայտուցը(ԺԱԱ) հիվանդություն առաջացնող գենային մուտացիան ժառանգական է։ Երեխաները 50% հավանականություն ունեն ժառանգելու ԺԱԱ-ն, եթե ծնողներից մեկըnունի այդ հիվանդությունը: Մարդը չի կարող լինել ԺԱԱ գենի կրողը։ ԺԱԱ-ն չի շրջանցում սերունդները,
ինչը նշանակում է, որ ոչ հիվանդների երեխաները չեն ժառանգելու հիվանդությունը: C1 ինհիբիտորի թեստավորման ժամանակ առավել հուսալի արդյունքի համար երեխաները պետք է լինեն առնվազն մեկ
տարեկան։
Կարևոր է նշել, որ ԺԱԱ-ով հիվանդների 25%-ի մոտ բացակայում է հիվանդության ընտանեկան պատմությունը։ Սա նշանակում է, որ գենում մուտացիա առաջանում է բեղմնավորման ժամանակ։ ԺԱԱ-ով
այս հիվանդները հիվանդությունը կարող են փոխանցել իրենց երեխաներին։
Քանի որ հիվանդությունը հազվադեպ է հանդիպում, հաճախ հիվանդները ճիշտ չեն ախտորոշվում տարիներ շարունակ։
Ո՞ր տարիքում պետք է թեստավորել երեխային։
HAE-ի փորձագետները խորհուրդ են տալիս C1 ինհիբիտորի մակարդակը որոշել 1 տարեկանիցհետո:
Ո՞ր տարիքից են սկսվում ժառանգական անգիոայտուցի նոպաները:
HAE-ի առաջացման տարիքը զգալիորեն տատանվում է, սակայն ըստ տարբեր
հետազոտությունների սկսվում է 7-13տարեկանում, ինչպես նաև նկատվում է նոպաների հաճախացում սեռական հասունացման կամ դեռահասության շրջանում: