Ախտորոշում

HAE-ի ախտորոշում Ինչպե՞ս ախտորոշել HAE-ն Կարևոր է նշել, որ անգիոայտուցի դեպքերի մեծ մասը չի համարվում HAE կամ C1 ինհիբիտորի դեֆիցիտ: HAE-ի ախտորոշման համար պահանջվում է արյան կամ գենետիկական նմուշի լաբորատոր հետազոտություն: Գոյություն ունի արյան երեք տեսակի հետազոտություն, որը օգտագործվում է ժառանգական անգիոայտուցի I կամ II տիպի հաստատման համար։
  1. C1-ինհիբիտորի քանակական (անտիգենիկ) որոշում
  2. C1-ինհիբիտորի ֆունկցիայի որոշում
  3. C4 մակարդակի որոշում
Անգիոայտուցի տեսակները․ HAE-ի առաջին տեսակ՝ հանդիպում է-հիվանդների 85% մոտ․ Սա հիվանդության ամենատարածված ձևն է և բնութագրվում է C1-ինհիբիտորի ցածր քանակական մակարդակով։ HAE-ի II տեսակ՝ հանդիպում է հիվանդների 15% մոտ․ Այս տեսակի հիվանդների մոտ առկա է C1 ինհիբիտորի ֆունկցիայի խանգարում, իսկ մակարդակը նորմալ է կամ նորմայից բարձր է: HAE՝ C1 ինհիբիտորի նորմալ մակարդակով Անգիոայտուցի այս ձևը դեռ ամբողջությամբ ուսումնասիրված չէ։ Հայտնաբերվել ՝ մակարդման 12-րդ գործոնը կոդավորող գենի մուտացիա, որը կարող է դառնալ HAE-ի առաջացման պատճառ։